تماس با تکدانه

تکدانه

Iran

تهران - تهران

شیخ بهایی جنوبی، خیابان علیخانی، خیابان گلستان، کوچه گلها، پلاک 5 ، واحد 1

۰۴۱۴-۲۲۴۲۰۲۴-۸

۸۸۰۴۴۵۴۵

http://www.takdanehco.com